• 50 szt.
 • Nowy

Tabletki nabłyszczające RATIONAL 56.00.211

Do pieców CMP i SCC bez Efficient CareControl
 • Tabletki nabłyszczające RATIONAL 56.00.211
 • 50 szt.
 • Nowy

Tabletki nabłyszczające RATIONAL 56.00.211

Do pieców CMP i SCC bez Efficient CareControl

Tabletki nabłyszczające marki Rational, które nie posiadają systemu Efficient CareControl. Dzięki nim, komora urządzenia pozostaje higienicznie czysta i błyszcząca, co zapewnia nie tylko estetykę, ale także przedłuża żywotność sprzętu. Opakowanie zawiera 50 sztuk tabletek, co zapewnia długotrwałe użytkowanie.

W magazynie
Dostawa w 24h
Dostawa już od 13.99 zł
Indeks:
Z007004
210,00 zł netto
258,30 zł brutto

Opis produktu

Tabletki nabłyszczające marki Rational są specjalnie przeznaczone do pieców konwekcyjno-parowych CombiMaster Plus oraz SelfCookingCenter, które nie posiadają systemu Efficient CareControl. Dzięki nim, komora urządzenia pozostaje higienicznie czysta i błyszcząca, co zapewnia nie tylko estetykę, ale także przedłuża żywotność sprzętu. Opakowanie zawiera 50 sztuk tabletek, co zapewnia długotrwałe użytkowanie.

Zastosowanie

Tabletki nabłyszczające są optymalnym rozwiązaniem do pielęgnacji pieców konwekcyjno-parowych CombiMaster Plus (od 05/2017) oraz SelfCookingCenter. Zawierają wysoce wydajne substancje pielęgnacyjne, które aktywnie chronią urządzenie i wydłużają jego żywotność.

Klasyfikacja substancji

 • Klasyfikacja (CLP): Skin Corr. 1A: H314
 • Działania niepożądane: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Piktogramy i hasła ostrzegawcze

 • GHS05: Działanie żrące

Rodzaj zagrożenia

 • H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Środki ostrożności

 • P102: Chronić przed dziećmi.
 • P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbierania odpadów niebezpiecznych lub specjalnych, zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi.

Składniki niebezpieczne do etykietowania

 • Wodorotlenek sodu
 • Metakrzemian disodu
 • Oksyetylowany alkohol tłuszczowy

Dodatkowe informacje

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Inne zagrożenia

 • PBT: Substancja nie jest oznaczona jako trwała, ulegająca bioakumulacji i toksyczna (substancja PBT/vPvB).

Cechy produktu i dodatkowe informacje

Informacje podstawowe
Indeks Z007004
EAN 4040337562112

Inne produkty z tej kategorii

 • Nowy
Środek do mycia stali nierdzewnej Ecolab Chromol 0,5 L.

ECOLAB Sp. Z o.o.

Środek do mycia stali nierdzewnej Ecolab Chromol 0,5 L.

Ecolab Chromol to wysokiej jakości, profesjonalny środek czyszczący przeznaczony do mycia i konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej. Już od pierwszego zastosowania zapewnia olśniewającą czystość i spektakularne efekty, które utrzymują się przez długi czas.

100,91 zł netto
124,12 zł brutto
Ładowanie...