• Nowy

Środek do mycia zmywarek REDFOX, RM-C 12 kg

Uniwersalny środek myjący do profesjonalnych zmywarek
  • Środek do mycia zmywarek REDFOX, RM-C 12 kg
  • Nowy

Środek do mycia zmywarek REDFOX, RM-C 12 kg

Uniwersalny środek myjący do profesjonalnych zmywarek

nr producenta 00001509

W magazynie
Dostawa w 24h
Dostawa już od 13.99 zł
Indeks:
Z022197
219,00 zł netto
269,37 zł brutto

Opis produktu

  • Uniwersalny środek myjący do profesjonalnych zmywarek
  • Opakowanie 12kg
  • 1 do 5g środka na 1 litr roztworu myjącego w zależności od twardości wody i stopnia zanieczyszczenia naczyń
  • Wysyłka tylko ADR-em

 

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

Skin Corr. 1A, H314 Mieszanina

Identyfikacja zagrożeń:

C; R35 Powoduje poważne oparzenia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 - Stosować rękawice ochronne oraz ochronę oczu i ochronę twarzy.

P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę wodą albo pod prysznicem

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Potencjalne skutki ostrego działania substancji lub mieszaniny na zdrowie:

Kontakt z oczami : Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Droga oddechowa : Może wydzielać gazy, opary lub pyły, które są mocno drażniące dla układu oddechowego. Kontakt z produktami rozkładu może być niebezpieczny dla zdrowia. Poważne działania niepożądane mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji.

Kontakt ze skórą : Powoduje poważne oparzenia.

Droga pokarmowa : Może powodować oparzenia ust, gardła lub żołądka

Indywidualne środki ochrony:

Wysoce zalecany : Okulary ochronne, maski na twarz lub inne pełne osłony twarzy.

Wysoce zalecany : Rękawice - guma butylowa , kauczuk nitrylowy ( Czas przebicia: 1 - 4 godziny ) .

Inne informacje:

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H319 Działa drażniąco na oczy

 

 

Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu

 

Cechy produktu i dodatkowe informacje

Informacje podstawowe
Indeks Z022197
EAN 7615400787470

Inne produkty z tej kategorii

  • Nowy
Płyn myjący Winterhalter F8400 25 kg

Winterhalter

Płyn myjący Winterhalter F8400 25 kg

Winterhalter F 8400 to profesjonalny, silnie alkaliczny płyn myjący przeznaczony do zmywarek gastronomicznych. Jego uniwersalna formuła z aktywnym chlorem sprawia, że doskonale radzi sobie z myciem zastawy stołowej oraz pojemników i urządzeń kuchennych.

568,29 zł netto
699,00 zł brutto
Ładowanie...