Serwis i naprawa urządzeń

Jesteśmy gotowi do działania przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Podejmujemy wyzwania jakie stawia przed nami nowoczesna technologia. Dlatego też pracownicy Serwisu Weindich Sp. J. nieustannie podnoszą kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach w kraju i zagranicą. Serwis Weindich Sp.J. gwarantuje klientom fachową obsługę każdego zakupionego urządzenia. Dysponujemy maszynami zamiennymi oraz kompletnymi zestawami części zamiennych do wszystkich rodzajów dostarczanych maszyn i urządzeń. Serwisowanie odbywa się zarówno w siedzibie firmy jak również u Klienta. Jesteśmy jedną z największych firm dostarczających części zamienne do urządzeń z branży mięsnej, spożywczej i gastronomicznej. W asortymencie posiadamy części do urządzeń ponad 200 producentów. Na stanie magazynowym posiadamy ponad 10000 części gotowych do wysyłki, a części specjalne nasz dział techniczny wyszukuje i sprowadza z całego świata. W celu dopasowania części można wykorzystać nasz bogaty opis techniczny w sklepie internetowym lub w katalogach, które są dostępne na stronie. Wsparcie uzyskać można także w bezpośredniej rozmowie z naszymi konsultantami technicznymi.

Środek do mycia zmywarek F8400 Winterhalter op. 25kg

Dostępność: Na magazynie
Wysyłka w: 5 dni
Cena: 557,19 zł 557.19
Cena netto: 453,00 zł
ilość op.
dodaj do przechowalni
Producent: Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o.
Kod produktu: Z006740

Opis

OPIS:
- Środek myjący do zmywarek do profesjonalnego zastosowania
- Zawiera w składzie wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, chloran (I) sodu
- Środek żrący
- Sprzedawany w opakowaniu 25 kg

 

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

 H290, H314 Skin Corr. 1A , H318 Eye Dam. 1, H411 Aquatic Chronic 2

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H290 Może powodować korozję metali.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Produkty powiązane

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl