Serwis i naprawa urządzeń

Jesteśmy gotowi do działania przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Podejmujemy wyzwania jakie stawia przed nami nowoczesna technologia. Dlatego też pracownicy Serwisu Weindich Sp. J. nieustannie podnoszą kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach w kraju i zagranicą. Serwis Weindich Sp.J. gwarantuje klientom fachową obsługę każdego zakupionego urządzenia. Dysponujemy maszynami zamiennymi oraz kompletnymi zestawami części zamiennych do wszystkich rodzajów dostarczanych maszyn i urządzeń. Serwisowanie odbywa się zarówno w siedzibie firmy jak również u Klienta. Jesteśmy jedną z największych firm dostarczających części zamienne do urządzeń z branży mięsnej, spożywczej i gastronomicznej. W asortymencie posiadamy części do urządzeń ponad 200 producentów. Na stanie magazynowym posiadamy ponad 10000 części gotowych do wysyłki, a części specjalne nasz dział techniczny wyszukuje i sprowadza z całego świata. W celu dopasowania części można wykorzystać nasz bogaty opis techniczny w sklepie internetowym lub w katalogach, które są dostępne na stronie. Wsparcie uzyskać można także w bezpośredniej rozmowie z naszymi konsultantami technicznymi.

Środek do mycia zmywarek F8400 Winterhalter op. 12kg

Dostępność: dostępny na zamówienie
Wysyłka w: 5 dni
Cena: 287,82 zł 287.82
Cena netto: 234,00 zł
ilość op.
dodaj do przechowalni
Producent: Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o.
Kod produktu: Z058061

Opis

OPIS:
- Środek myjący do zmywarek do profesjonalnego zastosowania
- Zawiera w składzie wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, chloran (I) sodu
- Środek żrący
- Sprzedawany w opakowaniu 12 kg

 

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

H290 Met. Corr. 1, H314 Skin Corr. 1A,H318 Eye Dam. 1,H412 Aquatic Chronic 3 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H290 Może powodować korozję metali.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami

Inne informacje:

H290 Może powodować korozję metali.

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Pliki do pobrania:

Produkty powiązane

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl